Врати с акустична изолация

Всяко място, където се налага да съжителстват или работят хора в близки помещенията, е много по-спокойно, когато са взети мерки срещу шума в съседство. Днес все повече сгради в България се възползват от поставянето на врати с акустична изолация.

Техническите параметри на вратите с акустична изолация, които предлагаме в Аркома, са тествани и потвърдени чрез многократни тестове в специализирани лаборатории. Нашето предложение вкючва три вида врати с повишена акустична изолация 27 dB, 32 dB и 42 dB. Вратите с акустичен клас Rw=27 dB или Rw=32 dB благодарение на високите параметри на акустична изолация, които притежават, създават бариера срещу нежелания шум. Вратите 42 dВ разполагат с допълнителни параметри на противопожарна устойчивост 30 минути и димонепропускливост, което ги прави изключително подходящи за големи офис сгради и хотели.

Освен че са наистина ефективни за изолацията на шума, вратите с акустична изолация са с индивидуално подбрано остъкление. Богатсвото от модели и цветове отговаря на различните нужди на нашите клиенти и ги прави предпочитан пред конкуренцията избор.